Privacyreglement

Privacyreglement Restaurant De Ceulse Kaar.

Restaurant De Ceulse Kaar respecteert de privacy van haar gasten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Restaurant De Ceulse Kaar doet er alles aan uw privacy te respecteren en de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen.
Om uw privacy te waarborgen, handelt Restaurant De Ceulse Kaar altijd in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Deze privacyverklaring is van toepassing wanneer u de website www.ceulsekaar.nl bezoekt of op een andere manier met Restaurant De Ceulse Kaar in contact treedt.
Restaurant De Ceulse Kaar adviseert u daarom deze privacyverklaring aandachtig door te nemen.
In het geval van vragen dan wel opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met ons.
Dat kan telefonisch via 0411-676282 of via email info@ceulsekaar.nl

Doeleinden voor verwerking
Uw persoonsgegevens kunnen verwerkt worden voor verschillende doeleinden.
De verschillende doeleinden zijn de volgende:

Nieuwsbrief
Via de website van Restaurant De Ceulse Kaar, via onze gastenkaartjes en via e-mailcontact kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief.
Wij verwerken daarvoor uw e-mailadres.
Onderop deze nieuwsbrief kunt u zich eenvoudig afmelden via “unsubscribe”.

Voor het versturen van nieuwsbrieven maakt Restaurant De Ceulse Kaar gebruik van Mailchimp.
Mailchimp heeft haar systemen goed beveiligd en gaat vertrouwelijk om met uw gegevens.
Mailchimp is gevestigd in de US.
Wij hebben een verwerkingsovereenkomst met MailChimp afgesloten.

Financiële administratie
Restaurant De Ceulse Kaar is wettelijk verplicht om wanneer zij u een factuur stuurt deze factuur te bewaren.
Ten behoeve van het opstellen de factuur worden uw naam, adresgegevens, e- mailadres en telefoonnummer verwerkt.

Inzage
Restaurant De Ceulse Kaar biedt u het recht op toegang tot en, waar van toepassing, het aanpassen van uw persoonlijke gegevens.
Op verzoeken om het inzien, corrigeren, completeren of verwijderen van persoonlijke gegevens zal door Restaurant De Ceulse Kaar binnen een redelijke tijd en na verificatie van uw identiteit worden gereageerd.

Contact
Wanneer u wilt dat Restaurant De Ceulse Kaar contact met u opneemt, kunt u ons telefoneren of e-mailen.
Door contact met ons op te nemen verwerken wij uw naam, personalia en uw e-mailadres.

Sollicitaties
Wanneer u solliciteert bij Restaurant De Ceulse Kaar op een vacature of wanneer u een open sollicitatie stuurt, verwerken wij in het kader van de sollicitatieprocedure uw naam, uw adresgegevens, uw telefoonnummer en uw e-mailadres.
Mocht u zelf in uw c.v. nog nadere persoonsgegevens vermelden, dan worden deze eveneens verwerkt.

Veiligheid en bewaking door middel van camerabeelden
In en om het restaurant van Restaurant De Ceulse Kaar wordt gebruik gemaakt van camerabewaking ten behoeve van de veiligheid en bewaking van personen en goederen.
Het kan voorkomen dat u voorkomt op deze beelden en dat om die reden dus de camerabeelden als persoonsgegevens worden verwerkt.

Persoonsgegevens delen met derden
Restaurant De Ceulse Kaar verwerkt de hiervoor genoemde persoonsgegevens voor haar eigen doeleinden en zal deze te nimmer delen met anderen.

Beveiliging
Wij gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u ons toevertrouwd en nemen passende, technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen.
Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens.

Wijzigen privacyverklaring
Restaurant De Ceulse Kaar behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen.
Restaurant De Ceulse Kaar adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.
Indien Restaurant De Ceulse Kaar wijzigingen aanbrengt, zullen deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website en/of via rechtstreekse berichtgeving.

Restaurant De Ceulse Kaar
Eindhovenseweg 41
5283 RA  Boxtel
Tel: 0411-676282
E-mail: info@ceulsekaar.nl
KvK-nummer: 17162812